Ổ cứng HDD 500G

Ổ cứng HDD máy tính bàn PC và ổ cứng HDD chuyên Camera:

Bảo Hành: 24 tháng

HDD PC WD 500G PURPLE Chuyên Camera

HDD PC SEAGATE 500G SKYHAWK Chuyên Camera

HDD PC WD 500G BLUE

HDD PC SEAGATE 500G

HDD PC SEAGATE 500G SKYHAWK BOARD XÉO Chuyên Camera