Ổ cứng HDD 1000GB

Ổ cứng HDD máy tính bàn PC và ổ cứng HDD chuyên Camera:

Bảo Hành: 24 tháng

HDD PC WD 1T PURPLE Chuyên Camera

HDD PC SEAGATE 1T NEW MỎNG

HDD PC SEAGATE 1T SKYHAWK

HDD PC WD 1T BLUE Chính hãng (7200 RPM)

HDD PC SEAGATE 1T SkyHawk Chính hãng (5900 RPM) – BH 36 tháng

HDD PC TOSHIBA 1T Surveilance S300 Chính hãng (5700 RPM)

HDD PC SEAGATE 1T BARRACUDA Chính hãng (7200 RPM)