Dây Nguồn Máy Tính

Dây nguồn loại tốt đồng giá 40.000đ

Dây nguồn số 8 loại tốt

Dây Nguồn Adapter Laptop 1.5m

Dây nguồn PC loại tốt