Ram DDR5 16GB-32GB bus 4800 5200 5600 6000

Ram DDR4 16GB bus 2400 2666 3200

Bảo hành: 36 tháng

Hỗ trợ bus: 4800, 5200, 5600, 6000

Ram PC DDR5 16G bus 4800 KINGSTON BLACK

Ram PC DDR5 16G bus 5200 KINGSTON BLACK

Ram PC DDR5 16G bus 4800 KINGMAX

Ram PC DDR5 16G bus 5200 KINGMAX

Ram KIT DDR5 16G(8GBx2) bus 5600 KINGSTON có đèn RGB

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 5200 KINGSTON

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 4800 KINGSTON

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 5200 KINGSTON có đèn RGB

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 5600 KINGSTON BLACK

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 5600 KINGSTON có đèn RGB

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 6000 KINGSTON BLACK

Ram PC DDR5 32G bus 4800 KINGMAX

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 6000 KINGSTON có đèn RGB

Ram KIT DDR5 32G(16GBx2) bus 5600 CORSAIR DOMINATOR

Ram KIT DDR5 64G(32GBx2) bus 5600 KINGSTON FURY có đèn RGB