CPU Intel i3 i5 i7 socket 1151 v1

CPU Intel i3 i5 i7 socket 1151 v1

Bảo hành: 36 tháng.

Các main socket 1155v1 hiện nay như H110, B250, H170, B150M, Z170, Z2710, H270…

  • CPU Intel Pentium G4400 Tặng Fan (3.3GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 54W)
  • CPU Intel Core i3-6100 Tặng Fan (3.7GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 51W)
  • CPU Intel Core i3-7100 Tặng Fan (3.9GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 51W)
  • CPU Intel Core i5-6400 Tặng Fan (2.7GHz up to 3.3GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)
  • CPU Intel Core i5-6600 Tặng Fan (3.3GHz up to 3.9GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)
  • CPU Intel Core i5-7400 Tặng Fan (3.0GHz up to 3.5GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)
  • CPU Intel Core i5-7500 Tặng Fan (3.4GHz up to 3.8GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)