Nguồn máy tính 200w đến 350w

Nguồn máy tính công suất từ 200w đến 350w

Nguồn CST XIGMATEX POLIMA M12-600 200W Chính hãng (4pin, Dây ngắn) – Bảo hành 12 tháng

Nguồn CST EMASTER EV772BR 235W Chính hãng (4+4 pin, Dây ngắn, Kèm dây nguồn) – Bảo hành 24 tháng

Nguồn CST XIGMATEK X-POWER III 350 250W Chính hãng (4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn) – Bảo hành 36 tháng

Nguồn CST AAP 350W Chính hãng (4+4pin, 6+2pin, Dây ngắn, Kèm dây nguồn) – Bảo hành 36 tháng

Nguồn CST ACBEL 350W HK+ Chính hãng (Dây dài, Fan 8cm, Kèm dây nguồn) – Bảo hành 36 tháng