Đầu đọc thẻ – Reader OTG Smart 3in1

Đầu đọc thẻ – Reader OTG Smart 3in1 USB/MicroUSB/Type-C (MicroSD)

Bảo hành: 3T