Đầu đọc thẻ – Reader SSK SCRM630 USB 3.0

Đầu đọc thẻ – Reader SSK SCRM630 USB 3.0 Chính hãng (MicroSD, SD, CF)