Mainboard socket 1155 (H61, B75)

Main H61, B75 thuộc socket 1155 hỗ trợ các đời CPU Intel như Core i3, Core i5, Core i7 hoặc chip Xeon thế hệ thứ hai, thứ ba. Hỗ trợ dòng Gxxx và G2xxx.

Bảo hành: 3 năm.

Mainboard mATX FOXCON H61 (VGA, DVI) 24T

Mainboard GLOWAY H61 (VGA, HDMI)

Mainboard mATX MIXIE H61 (VGA, HDMI)

Mainboard mATX ASUS H61M-XR 2.0/M-E/M-LE Box RENEW (VGA – DVI, VGA )

Mainboard mATX GIGABYTE H61M 2.0 (VGA, COM)

Mainboard mATX INTEL H61 (VGA)

Mainboard mATX GIGABYTE H61M-DS2 3.0 (VGA, COM, LPT)

Mainboard mATX GIGABYTE B75M-D3V/D2V (VGA, DVI, LPT)

Mainboard mATX GIGA H61 LAN 1000 (VGA, HDMI)

Mainboard AFOX H61-MA2 (VGA – HDMI)