Webcam kẹp có mic màu đen Genius Facecam 1000X V2 HD (720P) Chính hãng

420,000

Bảo hành: 12T