Thẻ nhớ MicroSD 16GB

Thẻ nhớ MicroSD 16GB các loại dành cho điện thoại và camera:

Thẻ nhớ MicroSD 16G Western Digital Purple Box Class10 – Bảo hành 3 năm – 107.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 16G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s – Bảo hành 2 năm – 110.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 16G SAMSUNG EVO Plus Box Class10 – Bảo hành 3 năm – 110.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 16G TOSHIBA Box (Xanh) – Bảo hành 2 năm – 110.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 16G TOSHIBA Box Class10 90MB/s (Đỏ) – Bảo hành 2 năm – 110.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 16G TEAMGROUP Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 120.000đ