Airpod 3 Rep 1:1

AlRPODS 3 – FREE SHIP – TẶNG ỐP HÌNH THÚ 80K
BÓC HỘP, DÙNG THỬ, OK MỚI THANH TOÁN, KHÔNG THÍCH TRẢ LẠI SHOP, SHIP SHOP TRẢ.
*************************************
🎺🎺🎺CÁC TÍNH NĂNG CỦA AlRPODS GEN 3️🎺🎺🎺
🎸=> Tháo tai nghe dừng nhạc – đeo vào phát nhạc tiếp
🎸=> 1 chạm là dừng nhạc
🎸=> 2 chạm là next bài
🎸=> 3 chạm là back bài
🎸=> Giữ 2s gọi Siri
🎸=> Có cuộc gọi đến chạm 1 lần vào tai nghe để nghe điện thoại, nhấp tiếp 1 lần để kết thúc cuộc goi. Muốn từ chối cuộc gọi nhấp liên tục 2 lần.
🎸=> Nghe độc lập được từng tai nếu muốn, 2 mic độc lập
🎸=> Định vị GPS, chức năng tìm lphone nha.
🍁 Lỗi 1 đổi 1 (đổi hộp mới nguyên seal) trong vòng 6 tháng