MDCL 10D IPHONE 7/8 (Full – Trắng)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

2 thángMDCL 10D IPHONE 7/8 (Full – Trắng)