Ổ cứng SSD M.2 Sata 120G-128G

Bảo hành: 3 Năm

Gồm các loại:

SSD M.2 Sata 128G KVST KV120 Công ty

SSD M.2 Sata 128G LEXAR NM100 Chính hãng

SSD M.2 Sata 128G KINGMAX Chính hãng