Đế tản nhiệt Laptop 4FAN

Đế tản nhiệt 4 quạt.

Bảo hành: 3 tháng.

Laptop 14-15.6 inch.