Đế tản nhiệt Laptop 1FAN

Đế tản nhiệt 1 quạt.

Bảo hành: 3 tháng.

Laptop 14 inch.