Ram PC DDR4 4G bus 2133 2400 2666

Ram PC DDR4 4G

Bảo hành: 36 tháng

Hỗ trợ bus: 2133, 2400, 2666

Ram PC DDR4 4G bus 2400 HYNIX BẢNG LỚN

Ram PC DDR4 4G bus 2400 KINGMAX

Ram PC DDR4 4G bus 2400 OSI TẢN NHIỆT THÉP

Ram PC DDR4 4G bus 2400 KINGMAX ZEUS DRAGON TẢN NHIỆT THÉP

Ram PC DDR4 4G bus 2400 GSKILL TẢN NHIỆT THÉP

Ram PC DDR4 4G bus 2666 KINGSTON

Ram PC DDR4 4G bus 2666 TEAMGROUP TẢN NHIỆT THÉP

Ram PC DDR4 4G bus 2666 KINGMAX