Ổ cứng HDD 4000GB

Ổ cứng HDD máy tính bàn PC và ổ cứng HDD chuyên Camera:

Bảo Hành: 24 tháng

HDD PC SEAGATE 4T SKYHAWK

HDD PC SEAGATE 4T NEW

HDD PC WD 4T PURPLE Chuyên Camera

HDD PC SEAGATE 4T SkyHawk Chính hãng (5900 RPM)

HDD PC WD 4T BLUE Chính hãng (5400 RPM)