Nguồn máy tính 600w

Nguồn máy tính công suất thực 600w

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn MIK S-POWER 600W Chính hãng (4+4pin, 2x 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn AAP RB-600W Chính hãng (4+4pin, 2x 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn XIGMATEK X-POWER III 650 600W Chính hãng (2×4+4pin, 2x 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)