DDR3L Laptop 4G/8G

Bảo hành: 36 tháng.

DDR3 Laptop 4G bus 1600(no box)

DDR3 Laptop 4G bus 1600 Kingtons chính hãng

DDR3 Laptop 8G bus 1600 Gloway chính hãng

DDR3 Laptop 8G bus 1600 nobox chính hãng

DDR3 Laptop 4G bus 1600 Kingmax chính hãng

DDR3 Laptop 8G bus 1600 Kingmax chính hãng