DDR4 Laptop 4G/8G/16G

Bảo hành: 36 tháng.

DDR4 Laptop 4G bus 2400

DDR4 Laptop 8G bus 2400

DDR4 Laptop 8G bus 2400/2666 Kingmax chính hãng

DDR4 Laptop 16G bus 2400

DDR4 Laptop 16G bus 2666 Kingmax chính hãng

DDR4 Laptop 16G bus 3200 Kingmax chính hãng