Card màn hình NVIDIA GT

Bảo hành: 3 Năm

Gồm các loại:

VGA ASUS GT730 (2GB/DDR5/64bit)

VGA ASUS PH GT1030 (2G/DDR5/64bit/1 FAN)

VGA GIGABYTE GT1030 (2G/DDR4/64bit/1 FAN)