Thẻ nhớ MicroSD 64GB

Thẻ nhớ MicroSD 64GB các loại dành cho điện thoại và camera:

Thẻ Nhớ MicroSD 64G MIXIE Box Class10 95MB/s – Bảo hành 3 năm – 195.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G Kingston Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 197.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G SAMSUNG EVO Plus Box Class10 – Bảo hành 3 năm – 201.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s – Bảo hành 2 năm – 205.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G TEAMGROUP Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 227.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G MIXZA Ocean Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 231.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G HIKVISION Box Class10 92MB/s – Bảo hành 2 năm – 233.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G KINGSTON Canvas Box Class10 U1 100MB/s – Bảo hành 5 năm – 240.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 64G SANDISK ULTRA SQUNR-064G-GN3MN Box Class10 100MB/s – Bảo hành 5 năm – 245.000đ