Thẻ nhớ MicroSD 32GB

Thẻ nhớ MicroSD 32GB các loại dành cho điện thoại và camera:

Thẻ Nhớ MicroSD 32G MIXIE Box Class10 95MB/s – Bảo hành 3 năm – 152.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G KINGSTON Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 155.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G ADATA Box Class10 + Adapter – Bảo hành 2 năm – 156.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G SAMSUNG EVO Plus Box Class10 – Bảo hành 3 năm – 157.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s – Bảo hành 2 năm – 131.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G HOCO Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 131.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G FB-Link Box Class10 – Bảo hành 3 năm – 132.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G TEAMGROUP Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 132.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G BOWGROUP SMQ420 Box Class10 U3 95MB/s – Bảo hành 2 năm – 133.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G HIKVISION C1 Box Class10 92MB/s – Bảo hành 2 năm – 133.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G MIXZA Ocean Box Class10 – Bảo hành 2 năm – 135.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G KINGSTON Canvas Box Class10 U1 100MB/s – Bảo hành 5 năm – 150.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G SANDISK ULTRA SQUNR Box Class10 100MB/s – Bảo hành 5 năm – 155.000đ

Thẻ nhớ MicroSD 32G Western Digital Purple Box Class10 – Bảo hành 3 năm – 160.000đ