Tản nhiệt khí CPU Ống Đồng

Tản nhiệt khí CPU cho các loại socket ( XEM HÌNH)

Tản nhiệt khí CPU 2 ống đồng JONSBO CR-1200 fan 9cm LED Đa năng (có hỗ trợ Socket 1700)

Tản nhiệt khí CPU 3 ống đồng SSTC AC3H92RGB LED Đa năng (có hỗ trợ Socket 1700)

Tản nhiệt khí CPU 4 ống đồng Hyper 215 LED 1 fan 12cm Black/White Đa năng

Tản nhiệt khí CPU 4 ống đồng VSP T400i 1 fan 12cm Đa năng

Tản nhiệt khí CPU 4 ống đồng JONSBO CR-1000 1 fan 12cm LED Đa năng

Tản nhiệt khí CPU 4 ống đồng JONSBO CR-1400 LED (có hỗ trợ Main dòng B, Z có chân LED 3 pin)

Tản nhiệt khí CPU 4 ống đồng VSP T410i Plus 1 fan 12cm RGB Black/White Đa năng

Tản nhiệt khí CPU 4 ống đồng VSP V400 PLUS 1 fan 12cm Đa năng