Phát Wifi LINKSYS EA7500s Chính hãng (3 anten, 1900Mbps, 2 băng tần, 4LAN 1Gbps)

Bảo hành: 24 tháng