Nguồn máy tính 500w

Nguồn máy tính công suất thực 500w

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn VSPTECH 500W LED Chính hãng (2×4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn VSPTECH 500W PLUS GREEN POWER Chính hãng (2×4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn MIK S-POWER 500W Chính hãng (4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn XIGMATEK X-POWER III 550 500W Chính hãng (2×4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)