Nguồn máy tính 400w

Nguồn máy tính công suất thực 400w

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn MIK S-POWER 400W Chính hãng (4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn XIGMATEK X-POWER III 450 400W Chính hãng (2×4+4pin, 6+2pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)

Nguồn VISION 420W Black Chính hãng (4+4pin, 6pin, Dây dài, Kèm dây nguồn)