MDCL HOCO DG1 119D IPHONE 7/8 (Full – Đen)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

MDCL HOCO DG1 119D IPHONE 7/8 (Full – Đen)