Đế tản nhiệt Laptop 2FAN

Đế tản nhiệt 2 quạt.

Bảo hành: 3 tháng.

Laptop 14-15.6 inch.