Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V400C Pink

  • Model: V400C /Pink
  • Chiptype: LED ARGB
  • Kích thước: 120x120x25mm/pc
  • Đánh giá điện áp: 12VDC
  • Điện áp khởi động: 5VDC
  • Lưu lượng khí:58CFM
  • Tốc độ quạt: 1200RPM 10%
  • Độ ổn:16dbA