Apple Airpod Pro Rep 1:1

***Các tính năng của ᗩirpod Pro 1:1
=> Có chống ồn chủ động
=> Tháo tai nghe dừng nhạc – đeo vào phát nhạc tiếp
=> 1 chạm là dừng nhạc
=> 2 chạm là next bài
=> 3 chạm là back bài
=> Giữ 2s gọi Siri
=> Có cuộc gọi đến chạm 1 lần vào tai nghe để nghe điện thoại, nhấp tiếp 1 lần để kết thúc cuộc goi. Muốn từ chối cuộc gọi nhấp liên tục 2 lần.
=> Có thể ĐỔI TÊN, chỉnh được chức năng chạm airpod nha mọi người
=> Nghe độc lập được từng tai nếu muốn, 2 mic độc lập
=> Định vị GPS, chức năng tìm lphone nha.
=> Hỗ trợ sạc ko dây
=> Share audio